dilluns, 23 de març de 2009

Comunicat conjunt de l'AELC i Edicions Bromera

Havent-se produït importants diferències en l'apreciació del tractament dels stocks de llibres, la seva destrucció parcial i la venda d'aquestes existències a destruir entre Editorial Bromera i l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, tema que suscità una polèmica, ambdues parts van proposar una reunió amb el propòsit d'aclarir les posicions respectives.

En aquesta reunió, celebrada el 28 de gener de 2009, amb l’assistència d’un representant de l’Associació d’Editors en llengua Catalana, ambdues parts van exposar els punts de vista respectius, en clima de respecte mutu, quedant clar per part de Bromera que en cap moment hi havia hagut ànim de perjudicar els autors i que, per la seva banda, l'AELC només havia criticat una actuació concreta sense posar en qüestió ni valorar la reconeguda trajectòria de l'editorial.

Davant la constatació que subsistien les discrepàncies jurídiques i d'apreciació sobre el procediment que s’ha de seguir per a la reducció d'existències d’una edició en vigor, ambdues parts van acordar sotmetre el tema i les posicions respectives a la Comissió Paritària entre les associacions d'escriptors i d'editors. Alhora van formular el compromís d’evitar la continuïtat de la polèmica per no perjudicar més les relacions entre ambdues parts.

Finalment, van acordar emetre conjuntament la present nota informativa per a coneixement de les parts implicades i interessades en l'afer.

1 comentari:

R. ha dit...

Espero que s'aclareixi el tema de la manera més positiva possible. No em sembla que Bromera sigui una editorial que es caracteritzi justament per maltractar els seus autors i col.laboradors.