dimecres, 16 d’octubre de 2013

Què és la LOMQE?El passat dia 10 d’octubre es va aprovar el dictamen de la polèmica LOMQE (Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa), coneguda com a Llei Wert, que pren el seu nom del ministre impulsor de la reforma, amb els vots, únicament, del Partit Popular. Aquesta setena llei educativa des de la Transició és la que ha tingut menys consens, ja que, tret del Partit Popular, l’hemicicle hi va votar en contra o s’hi va abstenir (cas d’UPN i Foro Asturias).
Acusada d’envair competències de les comunitats autònomes, aquesta llei ve impulsada sota l’empara dels pobres resultats obtinguts segons l’Informe PISA per l’alumnat de l’estat espanyol. Tanmateix, els experts dubten que els punts en què incideix siguen rellevants per a pal·liar les mancances del sistema.
Les reformes fonamentals de la LOMQE passen per la introducció de revàlides externes en primària i secundària, l’avançament de la segregació de l’alumnat per nivells a partir de 3r ESO, i una major capacitat de decisió dels equips directius dels centres, que passaran a actuar quasi com a gerents d’empreses educatives.
La Llei Wert, entre altres aspectes controvertits, pretén donar rellevància a les assignatures troncals, i al castellà com a vehicle de l’ensenyament, per damunt de la resta d’àrees i de les llengües cooficials en algunes comunitats autònomes. La religió tornarà a formar part del currículum com a matèria avaluable que comptarà per a la nota mitjana, i desapareix l’educació per a la ciutadania. A més, les competències bàsiques passen de huit a set, i en aquest apartat es posa l’accent en la iniciativa emprenedora, expressió, aquesta, que apareix repetidament en el text de la llei.
Encara que, a hores d’ara, no hi ha cap currículum publicat, l’entrada en vigor dels materials nous per als cursos imparells de cada etapa es farà efectiva el proper setembre, per la qual cosa els llibres hauran d’estar a disposició dels docents, perquè els puguen avaluar i prescriure, cap al segon trimestre del 2014. Una vegada més, el marge temporal de què disposaran les editorials per a actualitzar els materials serà, certament, breu.

Cap comentari: